stavební společnost

Politika integrovaného systému řízení

Prioritou naší společnosti je kvalitní realizace a flexibilní a inovativní přístup ke všem námi prováděným činnostem. Cílem této strategie je vždy co největší spokojenost zákazníka, samozřejmě s ohledem na minimalizaci negativních dopadů pro životní prostředí a v neposlední řadě s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V souladu s touto filozofií se vedení společnosti a stejně tak všichni její zaměstnanci zavazují, že budou dodržovat všechny požadavky plynoucí z mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Vedení společnosti proto vyhlašuje, s platností od dnešního dne, jako jediný dokument, zpracovaný na základě vize

POLITIKU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

 1. ve vztahu ke kvalitě prováděných činností:
  • dosažení spokojenosti zákazníka osobním přístupem, vysokou odborností všech pracovníků, poskytnutím komplexních služeb, kvalitně provedenou prací v přiměřené dodací lhůtě a za přijatelnou cenu
  • rozvíjet vztahy vedení firmy a pracovníků a neustále podporovat odborný růst pracovníků a zlepšovat informovanost pracovníků, zákazníků i veřejnosti v otázkách týkajících se kvality, životního prostředí i BOZP
  • vyžadovat aktivní přístup zaměstnanců ke kvalitě a podporovat všechny aktivity vedoucí ke zdokonalení procesů ve společnosti
 2. ve vztahu k životnímu prostředí dbát na:
  • prevenci znečisťování a poškozování životního prostředí
  • dodržování legislativy a jiných požadavků týkající se této oblasti
  • povědomí povinnosti všech pracovníků zabraňovat a předcházet poškozování a znečišťování životního prostředí
  • minimalizaci odpadů a snižování spotřeby zdrojů
  • podněcování dodavatelů a obchodních partnerů k ochraně životního prostředí
  • odstraňování starých ekologických zátěží
  • zavádění nových výrobních postupů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí, efektivnějších při využívání materiálů, energií apod.
 3. ve vztahu k BOZP dbát na:
  • § uplatňování a soustavný rozvoj prevence vzniku úrazů a poškození zdraví a na neustálé zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP
  • § rozvoj preventivních opatření v daných provozních podmínkách a včas uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, výrobků, procesů, pracovišť apod.;
  • § zajištění BOZP jako věci veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o pracovníky;

pravidelné proškolování a výcvik pracovníků a zvyšování úrovně havarijní připravenosti a zvyšování povědomí vlastních pracovníků i pracovníků externích organizací o bezpečnosti práce.

Tel.: +420 515 908 884
Mobil: +420 602 721 685
E-mail: wak@wak.cz

AKTUALITY


NABÍDNĚTE PŮDNÍ PROSTOR V BRNĚ!
Vaši půdu vykoupíme a zrenovujeme,
čímž dojde ke zhodnocení celého objektu!

NABÍDNĚTE POZEMEK!
Chcete prodat pozemek? Nabídněte ho nám!
Postaráme se o jeho další využití!


REFERENCE - Čápkova
odstranění graffiti

Oprava fasády a dlažby na ul. Čápkova, Brno
...více informací

REFERENCE - Autoservis
odstranění graffiti

Administrativní budova a autoservis
...více informací

REFERENCE - Bytový dům Moravany
odstranění graffiti

Výstavba bytového domu v Moravanech
...více informací

Copyright © 2020 W.A.K., spol. s r.o. - stavební firma